Google+ Facebook Twitter

Uretra Darlığı(idrar yolu darlığı)

ÜRETRA NEDİR?
Üretra mesanede depolanmış olan idrarı vücut dışına ulaştıran iki ucu açık tüp şeklinde bir kanal olup erkekte 18-20 cm, kadında ise 3-4 cm uzunluğundadır. Erkekte kadınlardan farklı olarak meni ve prostat bezi sıvıları da bu kanal yoluyla vücut dışına atılmaktadır.

ERKEK ÜRETRASININ HASTALIKLARI

DARLIKLARI (ÜRETRA VE MEA DARLIĞI)
İYİ HUYLU TÜMÖRLERİ (POLİP)
İLTAHAPLARI(ÜRETRİT)
SİĞİLLER (KONDİLOMLAR – HPV VİRÜSLERİ)


ÜRETRA DARLIĞI
Üretra darlıkları erkeklerde, üretra kadınlardan daha uzun olduğundan daha sık rastlanır. Kadınlarda darlık sebebi genellikle hormonalken erkeklerde doğuştan veya sonradan oluşabilir. Sonradan oluşan darlıklarda ana sebep genç erkeklerde düzgün tedavi edilmemiş cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar veya trafik kazalarıyken, yaşlı erkeklerde herhangi bir sebeple düzgün takılmayan sonda, zor geçmiş prostat ameliyatları veya sistoskopik girişimler sonrası 

BELİRTİLERİ


İDRAR AKIŞINDA ZAYIFLAMA
İDRARIN İNCE GELMESİ
TAM BOŞALAMAMA HİSSİ
AĞRILI İDRAR YAPMA , ÇATALLI İDRAR YAPMA , BİTİRİRKEN DAMLA YAPMASI

 

TANI
Bu şikayetlerle hekime başvuran hastaya;
İdrar tahlili ve kültürü
Üriner sistem sonografisi
ÜROFLOWMETRİ (İşeme testi )
(üretrografi: idrar kanalının içine boyalı madde vererek film çekilmesi)
Ürodinami
testleri yapılabilir.

Teşhise götürecek en pratik uygulama ÜROFLOWMETRİK testtir.

ÜROFLOWMETRİ işeme sırasında idrar akımının hızını, şeklini ve miktarını gösteren bir testtir.

İdrar kesesine ait nedenlerle veya idrar kesesinin çıkışından sonraki hastalıklarda (prostat hipertrofisi, üretra darlıkları gibi) bozulmuş olan işeme fonksiyonunun araştırılmasında kullanılır. Tek başına ve ya sistometri ile beraber kullanılabilir. Bu test ile;
Azami işeme hızı (Maximum Flow Rate); Ortalama işeme hızı (Mean Flow Rate); İşeme süresi (Voiding time); Azami işeme hızına ulaşma süresi (Time-to-max); İşenen İdrar Hacmi (Voided Volume) gibi parametrelere ait grafikler ve matematiksel değerler elde edilir.

TEDAVİ
AMAÇ: Daralmış olan idrar yolunun yarattığı işeme zorluğu sonucunda normalde idrar yapma fonksiyonu sonrasında tamamen boşalması gereken mesane yavaş yavaş yorulur ve idrardan sonra içinde atık idrar (residüel idrar) kalmaya başlar. Bir süre sonra bu atık idrar nedeniyle böbreklerde bozulmaya başlar ve böbrek işlevleride bozunca hasta sonunda DİALİZ hastası olur. İşte amaç böbrek fonksiyonları bozulmadan hastanın idrar yolu darlığının düzeltilmesidir.
ÜRETRA DARLIKLARI İLAÇLA DÜZELMEZ !!!

Darlığın nedeni, yeri, uzunluğu, süresi, hastanın yaşı dikkate alınarak tedavi planlanmalıdır!

Buji ile genişletme (dilatasyon) [yumuşak veya metal sondalar kullanılabilir]

Balon dilatasyonu (sistoskopi eşiliğinde uygulanır)

İnternal üretrotomi (darlığın endoskopik sistemler kullanılarak kesilmesi)
a. körlemesine kesi (otis üretrotomi )
b. görerek soğuk bıçakla kesi (sachse üretrotomi )
c. plazma kinetik enerjiyle sıcak kesi
d. holmium laserle sıcak kesi

Üretral stent takılması (tekrarlayan ve zor vakalarda üretranın içine geçici veya kalıcı metalden yapılma spiral borucukların yerleştirilmesi) Açık ameliyatlar: çok sık tekrarlayan veya çok uzun olan özellikle trafik kazası sonrası gelişen darlıklarda gerekebilir.

Bu yöntemler içinde en sık uygulanan üretrotomi intern teknikleridir. Tamamiyle kapalı endoskopik sistemle olan bu tedaviler sonrasında üretraya mutlaka sonda konur ve 1 hafta ile 3 hafta arasında hasta sonda ile idrarını yapar. Daha sonra hastanın sondası alınır ve belirli periodlarda da buji dilatasyonuna hasta gelmelidir.

Üretra darlıkları iyi tedavi edilseler bile çok sık tekrarlama eğilimindedir. Bu sebeple düzgün tedavi ve takip tedavilerini hastaların aksatmaması gereklidir.

 

ÜRETRAL POLİPLER
Bunlar üretranın iyi huylu tümörleridir. Özellikle idrar yolunun diş ağızından dışarıya çıkan üzüm salkımı görünümünde kitlelerdir. Tanı çok kolaydır. Hasta ağrılı idrar yapma dış üretra ağzında kitle ve veya kanlı idra yapma şikayetiyle müracat eder. Tedavi de mutlaka bu kitlenin cerrahi olarak çıkartılması ve patolojiye yollanması şeklinde olur. Tedavin düzgün olabilmesi içinde yani üretranın başka yerinde de polip olup olmadığının saptanabilmesi için idrar yolunun bütün kısımlarının gözlemlenmesi (sistoskopi) gereklidir.

ÜRETRAL KONDİLOM (HPV – SİĞİL)
Üretral siğillerinde tanısı görsel olduğundan kolaydır. Poliplerle aynı şikayetleri yaparlar. Tedavileride üretral poliplerle aynıdır.