Google+ Facebook Twitter

Böbrek Kisti

BÖBREK KİSTLERİ

GENEL BİLGİLER
Kistler içi sıvı dolu keseciklerdir. Vücudun değişik bölgelerinde izlenebilir; böbrek de bunlardan birisidir. Kistler, hiç bir belirtiye yol açmayabileceği gibi;

Yüksek tansiyon
İltihap
Taş
Kanama
Böbrek yetmezliği
gibi sorunlara da yol açabilirler.

NASIL ANLAŞILIR?
Böbrek kistleri, böbrek kanseri ile karışabilir. Böbrek kisti tanısı, ultrasonografi, tomografi gibi radyolojik yöntemlerle konur. Ailesel kistlerin bazılarının tanısında genetik çalışmalar da yararlıdır.

Böbrek kistleri; görülme yaşı, yerleşim yeri ve diğer belirtilerine göre sınıflandırılırlar. Basit kistler, zararsız ve en yaygın kist türüdür. Genellikle hiçbir belirtisi yoktur ve tedavi gerekmez. Yaşlandıkça basit kistlerin görülme sıklığı artar. Ailesel özellik gösteren kistler ise genellikle yukarıda bahsedilen problemleri de kapsayacağı için daha dikkatli takiplerinde fayda vardır.

BÖBREK KİSTLERİNDE TEDAVİ
Genelde 10 cm çapına kadar belirgin bir problem yaratmaz. Dolayısı ile çok büyümediği sürece bu kistlerin tedavisi gerekmez. Senelik ultrasonografik kontrollerle kistin yapısının ve boyutlarının takibi yeterlidir. 10 cm. nin üzerine çıktığında ise ve / veya kistler, yüksek tansiyon, iltihap ve böbrek yetmezliğine neden olmuşsa tedavisi yapılır. Ailesel kistlerde yakın akrabalar da kist yönünden taramadan geçirilmelidir. Ailesel özellik gösteren bazı kistlerde yakın akraba evliliği mutlaka önlenmelidir.

Tedavide amaç kistin yarattığı bası etkisini ortadan kaldırmaktır.

Bunun için:
a- Perkütan ultrasonik aspirasyon: Burada ultrason rehberliğinde bir iğne ile girilerek kist sıvısı boşaltılır. Geçici ama zahmetsiz bir yöntemdir. Anestezi gerektirmez ve poliklinik şartlarında yapılabilir.

b- Cerrahi: Açık cerrahi veya laparoskopik tekniklerle kist çıkartılır. Kesin tedavi sağlar. Ancak hastanede yatmayı gerektirir ve ameliyathane koşullarında ve anestezi altında yapılır.