Google+ Facebook Twitter

Kadınlarda İdrar Kaçirma

Mesane Sarkmasında

Laparoskopik / Robotik Sakrokolpopeksi


Mesane sarkmasının derecelerine göre çeşitli tedavi alternatifleri söz konusudur. Bazı tedaviler geçici çözümler sunarken, bazı tedaviler uzun dönem etkili ve düşük riskli olabilmektedir. Tedavi alternatifleri konusunda hastaların etkinlik, yan etki, maliyet gibi konularda aydınlatılmış olması ve hasta için en yararlı tedavi konusunda görüşülmesi en faydalı seçenektir.

Ancak her şeyden önce, mesane sarkmasında tedavide asıl amaç: gevşemiş ve güçsüz dokular nedeniyle sarkan pelvik dokuların (yani leğen kemiği içindeki dokuların) bir yama ya da destek yapı ile eski pozisyonlarında sabit kalacak şekilde kemiğe tespit edilmesidir. Bu amaç için çeşitli cerrahi teknikler hastaya sunulabilir. Bu tekniklerde hepsinde de ortak amaç olabildiğince anatomik yapıyı eski orijinal anatomik şekline getirmektir.

Bu durumdaki sarkmalar kendiliğinden iyileşmez ya da ilaç tedavisi ile geçmez. Gevşemiş veya yırtılmış bu dokuların desteklenmesi ve tekrar yerine bağlanması gerekir, ki bu da ancak cerrahi olarak mümkündür. ABD’de her yıl 120.000 kadın hastaya uterus, vajina aşırı sarkıklığı nedeniyle ameliyat uygulanmaktadır.

Leğen kemiğinin içinde yer alan mesane, uterus ve barsak gibi organların prolapsusunda (dışarı sarkmasında) ön ve arka duvarın laparoskopik yoldan desteklenmesi temeline dayanan bir girişimdir. Özellikle aşırı mesane sarkması olan ve prolapsus olgularında diğer bütün tekniklere göre uzak ara üstün olan ve halen daha “altın standart” olarak kabul edilen tedavidir. Bu hastalara görüldüğü gibi bu ameliyatla uygulanan Prolen “Mesh –Yama-“ ile vajen ön ve arka duvarının kuyruk sokumu kemiğinin promontorium denilen bölgesine sistemin desteklenmesidir. Bu işlemin en önemli avantajlarından en önemlileri de prolen mesh ile bir doku erozyonun olmaması, ileri zamanda yetersizlik gelişmemesi ve cinsel ilişki sırasında ağrının olmamasıdır.

Günümüzde deneyimli ellerde bu müdahale artık “Laparoskopik” veya “Robotik” olarak yapılmaktadır. En önemli özelliği vajinanın yapısını hiçbir şekilde bozmadan, sadece düzelterek, desteklenmesidir. Laparoskopik Sakrokolpopeksi ameliyatında eş zamanlı olarak, vajen tepe noktası ile tabanı arasındaki ön ve arka duvara iki kat “mesh” tümüyle dikilir ve sabitlenir. Böylece sadece vajen duvarı desteklenmemiş, aynı zamanda barsak ve mesane tarafları da tümüyle desteklenmiş olur.
Laparoskopik Sakrokolpopeksi ameliyatında vajen arka duvarının boyuna göre arka duvar ile kalın barsak arasına Mesh ile destek yapı oluşturulur . Bunun sonrasında vajina ön duvarının gevşek durumu tümüyle ortaya konur ve vajen ön duvar boyutuna göre hazırlanan “Prolen Mesh” vajen ön duvarı ile mesane arasında destek doku oluşturacak şekilde vajen ön duvarına tespit edilir . Ön ve arka duvardaki bu destek dokusunun uzantıları kuyruk sokumu kemiğine kadar getirilip buradaki kemiğe kuvvetli şekilde tespit edilir.

Bu tekniğin tam başarı ile uygulanmasında vajina ön ve arka duvarı desteklenmelidir. Vajen ön ve arka duvarın boyuna göre Prolen Mesh boyutu hazırlanmalıdır. Bu Prolen Mesh mutlaka Prolen dikişlerle vajen duvarına farklı noktalardan dikilmelidir. Ön ve arka duvardan uzanan Prolen Mesh uzantıları kuyruk sokumu kemiğine, vajen tam gergin pozisyonda, kuvvetli Prolen dikiş ile tespit edilmelidir.
Laparoskopik ya da Robotik Sakrokolpopeksi ileri derecede laparoskopik cerrahi deneyimi gerektiren ameliyatlardan birisidir. Bazı cerrahlar bu ameliyatı eski teknik olan karından açık cerrahi kesi ile yapmaktadır. Bu hem kozmetik çirkinlik ve ameliyat sonrası ağrı, hem de ameliyatın etkinliği açısından ciddi dezavantaja sahip açık cerrahi yerine, günümüzde laparoskopik ya da robotik yöntem en etkin başarıyı sağlamaktadır.

Karşılaştırmalı yorum:

 

Laparoskopik / Robotik
Sakrokolpopeksi

Açık
Sakrokolpopeksi

24-36 saat hastanede yatış

3-5 gün hastanede yatış

İki haftadan kısa zamanda iyileşme süresi

6-8 hafta iyileşme süresi

Toplandığında dahi
3-4 cm karın duvarında deliklerin izi

En az 12-15 cm kesi izi

Ameliyat sonrası çok düşük ağrı ya da ağrısız dönem

Oldukça ciddi ağrılı 1-2 gün

Kanama yok

Düşük düzeyde kanama

2-2.5 saat ameliyat süresi

1.5-2 saat ameliyat süresi


Laparoskopik sakrokolpopeksi ileri derecede deneyimli laparoskopik cerrahi tecrübe gerektirmektedir. Zira burada destek olarak yerleştirilen “Mesh”in alt kenarlarının olabildiğince derine ve leğen kemiğinin tabanını yapan kaslara tespit edilmesi gerekir ve bu tespitte birçok dikiş ile destek sabitlenmelidir. Bu nedenle cerrahın ileri düzeyde laparoskopik cerrahi tecrübesi ameliyatın başarısı için kesinlikle gereklidir.

Robotik Cerrahi ile laparoskopik tecrübesi yoksa uygulamada cerraha rahatlık sağlayabilir. Ancak ameliyatın başarısında robotik uygulamanın deneyimli laparoskopik cerrahi uygulamaya ek üstünlüğü yoktur. Başarı oranlarında önemli farklılıklar göze çarpmamaktadır.