Google+ Facebook Twitter

Kasık Fıtığı - Hidrosel

İNGUİNAL HERNİ (KASIK FITIĞI)

VE FUNNİKÜLER HİDROSEL (KORDON KİSTİ)

  

Çocuklarda inguinal herni yetişkinlerdeki gibi zorlanma sonucu oluşmaz. Bebekler anne karnında gelişirken karın içini döşeyen zardan eldiven parmağı gibi bir çıkıntı (procesus vajinalis) kasık kanalından dışarı uzanır. Bu açıklık doğumdan sonra açık alırsa kasık bölgesinde şişliğe neden olur. Erkeklerde daha sıktır. Eğer bu artığın karın içi ile ilişkisi dar ise karın içi sıvısı yavaş yavaş aşağı inerek içi sıvı dolu bir şişlik oluşturur. Bu durum hidrosel veya kordon kisti olarak anılan hastalıklara yol açar. İlgili artığın karın içi ile ilişkisi geniş ise, veya dar olan geçiş zamanla genişler ise karın içindeki barsaklar bu kesenin içine girerek inguinal herniye yol açarlar. Çocuklarda inguinal herninin nedeni bir artık olduğu için kendiliğinden iyileşme olasılığı yoktur.

Kordon kisti veya hidrosel biçimindeki saf patlojiler (beraberinde herni olmaması) kendiliğinden 1 yaşına kadar kapanıp düzelebilirler. Düzelmedikleri takdirde ise er geç inguinal herniye dönüşürler.

Hastalıkların tümünün tedavisinde ana amaç; procesus vajinalisin oluşturduğu kesenin bulunup çıkarılması ve karın içi ile ilişkisinin kapatılmasıdır. İnguinal hernilerde ameliyat en kısa sürede yapılarak, herninin boğulması olarak anılan (incarserasyon), acil sorunun gelişmemesine çalışılır.

Çocuğunuzda kasıkta bir şişlik var ise ilgili hastalıklardan birisinin olabileceğini düşünerek, bir üroloğa başvurunuz. Fizik muayenede transillüminasyon (torbalara ışık tutunca pembe olması) pozitif ise içeriğin sıvı olduğunun göstergesidir (hidrosel).

Eğer çocuğunuzun ağrısı ve kusması var, kasıktaki şişlik de sert ve bastırmak ile kaybolmuyor ise acil olarak hekime başvurunuz. İnguinal herniler ne yazık ki ilk fark edildiklerinde bile boğularak acil sorunlar yaratabilirler...